Cookies Deze website gebruikt cookies om optimaal te functioneren en in te spelen op de informatiebehoefte van de bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Mensenrechten en maatschappij

Mensenrechten
Rompa Group respecteert internationaal erkende mensenrechten zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaande uit:

  • Universele Verklaring van de Mensenrechten 
  • Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten
  • Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

EICC
Ook respecteren we de principes en rechten van de gedragscode van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Hierin zijn standaarden vastgesteld die ervoor zorgen dat de werkomgeving in de supply chain van de elektronische industrie veilig zijn, dat werknemers behandeld worden met respect en waardigheid en dat het bedrijf verantwoordelijk om gaat met het milieu en ethiek.

Gelijke mogelijkheden
Bij Rompa Group wordt geen enkele vorm van discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie en onbekwaamheid geaccepteerd. We ondersteunen gelijke mogelijkheden voor iedereen.

Kinder- en dwangarbeid
Kinder- en dwangarbeid is tegen alle ethische principes van de Rompa Group.


Bijdrage aan de maatschappij
Rompa Group heeft als doel betrokken te zijn bij de lokale gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is het project School voor vrolijke kinderen in Tsjechië.