Mensenrechten en maatschappij

Mensenrechten
Rompa Group respecteert internationaal erkende mensenrechten zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaande uit:

 

  • •  Universele Verklaring van de Mensenrechten
  • •  Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten
  • •  Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

EICC
Ook respecteren we de principes en rechten van de gedragscode van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Hierin zijn standaarden vastgesteld die ervoor zorgen dat de werkomgeving in de supply chain van de elektronische industrie veilig zijn, dat werknemers behandeld worden met respect en waardigheid en dat het bedrijf verantwoordelijk om gaat met het milieu en ethiek.

 

Gelijke mogelijkheden
Bij Rompa Group wordt geen enkele vorm van discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie en onbekwaamheid geaccepteerd.

 

Kinder- en dwangarbeid
Kinder- en dwangarbeid is tegen alle ethische principes van de Rompa Group.

 

Bijdrage aan de maatschappij
Rompa Group heeft als doel betrokken te zijn bij de lokale gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is het project School voor Vrolijke Kinderen in Tsjechië.

Rompa CZ levert een bijdrage aan het ‘School of Happy Children’ project. Deze school is een speciale school die voorziet in particuliere onderwijsoplossingen voor kinderen die anders geen gericht onderwijs kunnen volgen. Al het personeel van Rompa CZ is toegewijd aan de school en helpt mee om een hechte relatie op te bouwen. Op deze manier is de school in staat om nog efficiëntere, innovatievere en specialere onderwijs methoden toe te passen. Al vanaf 2014 levert Rompa CZ jaarlijks een bijdrage aan deze onderwijsinstelling.