Milieu

Environmental protection

Milieubescherming
Rompa Group ondersteunt de bescherming van het milieu. We zijn voorzichtig met de middelen die we gebruiken. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het gebruik van:

 

  • •  elektriciteit
  • •  grondstoffen (voor productie)

Tandemtechnologie
Voor het efficiënter inzetten van onze machines maken wij gebruik van de tandemtechnologie. Deze technologie is gebaseerd  op het gebruik van twee afzonderlijke deelvlakken in een matrijs, waarbij de koeltijd gebruikt wordt om efficiënter gebruik te maken van onze spuitgietmachines.

 

Post consumer recycling-materialen (PCR)
Bij Rompa Group maken we gebruik van post consumer recycling-materialen. Zodra een materiaal of het eindproduct zijn beoogde gebruik heeft gediend, en is afgevloeid of zijn weg vanuit afval heeft teruggevonden naar (her)gebruik, wordt het als ‘post-consument’ beschouwd. Nadat het zijn levenscirkel als consumentenproduct heeft volbracht, kan het dan als zodanig worden gerecycled. Dit verschilt van ‘pre-consument-‘ of ‘post-industrieel’ afval, dat door industrieel of productieafval wordt gegenereerd.

 

Regrind materiaal
Wanneer een klant ermee instemt, wordt het afvalmateriaal van onze productieprocessen, zoals aanspuitingen, afgekeurde producten en opstartafval, gemalen en in het productieproces hergebruikt. Wanneer de klant hier niet mee instemt, of wanneer het functioneel niet-aanvaardbaar is, zal het afvalmateriaal worden verzameld, gescheiden en rondgebracht naar betrouwbare partijen, die in staat zijn de materialen een ecologisch verantwoorde bestemming te geven.

 

REACH
Bij Rompa Group registreren we alle stoffen die we verwerken of importeren, zoals voorgeschreven door REACH. REACH staat voor registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances. REACH is een Europese regel met betrekking tot de productie en handel van chemicaliën, die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren en die tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU verbetert. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en het gebruik van stoffen, die wij vervaardigen of importeren, van een ton per jaar of meer. Ook beoordelen wij de gevaren en de potentiële risico’s die de stoffen opleveren.