Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

Gezond, veilig en prettig
Bij Rompa Group voorzien wij onze werknemers van een gezonde, veilige en prettige werkomgeving. Persoonlijke ontwikkeling gaat hand in hand met het uitwisselen van werkervaringen en het tijd vrijmaken om samen informele activiteiten te ondernemen.

Rompa Group investeert in werknemers door:

 • •  aanbieden van speciale studies voor loopbaanontwikkeling
 • •  loopbaanbegeleiding
 • •  onderlinge locatieuitwisseling
 • •  training en coaching on-the-job
 • •  voorzien van duidelijke werkinstructies

Rompa Group investeert in een veilige en gezonde werkomgeving door het:

 • •  creëren van een goede luchtvoorziening in onze fabrieken en kantoren
 • •  creëren van geacclimatiseerde werkplekken (airco)
 • •  verstrekken van duidelijke gezondheids- en veiligheidsinstructies
 • •  verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen

Rompa Group investeert in een goede bedrijfscultuur door het:

 • •  respecteren van ieders mening
 • •  voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken
 • •  houden van werknemerstevredenheidsonderzoeken
 • •  organiseren van informele activiteiten